Меню
Количка

Условия за ползване

Toys for Health онлайн – общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на интернет сайт и online магазин: toysforhealth.com. Тoysforhealth.com е уебсайт – виртуален информационен ресурс в Интернет, собственост на „СМАРТ ИКТ СОЛЮШЪНС” ЕООД.

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия.

Ако НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ с тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт. Toysforhealth си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

Toysforhealth е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки. Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули онлайн (online).

„Смарт ИКТ Солюшънс“ ЕООД (Toysforhealth ОНЛАЙН) чрез “ toysforhealth.com ” има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока. Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от Toysforhealth, чрез toysforhealth.com на заявлението за покупка попълнено правилно от Клиента в процеса на поръчка.

Toysforhealth чрез toysforhealth.com се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за др. обстоятелства, относно заявката му.

Toysforhealth не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес toysforhealth.com.

Добавянето на продукт в „количката” не резервира продукта и е възможно до приключване на поръчката този продукт да бъде изчерпан. Само съобщението за потвърждаване на поръчката (т.е. статус на поръчката: "Потвърдена, в обработка") гарантира доставката на продукта.

Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.

При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. Възможно е доставката да бъде извършена на части, за което Клиентът ще бъде своевременно уведомен.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Toysforhealth се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани първо чрез посредничеството на КЗП (Комисия за Защита на Потребителите) и едва когато това е невъзможно от компетентния съд по регистрация на Toysforhealth съобразно българското законодателство. За повече информация моля, посетете сайта на Комисията за Защита на Потребителите или сайта на Европейската Комисия за Онлайн Решаване на Спорове.

Гаранцията на стоката отпада в случай на:

Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация.

Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.

При използване на некачествени и неоригинални консумативни материали.

Toysforhealth не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства.

Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!

Когато ни изпратите писмо чрез формата за контакт – когато ни пишете през интернет страницата ни, е необходимо да посочите име и имейл за връзка, за да можем да се свържем с Вас. Ако ни споделите друга лична информация в текста на запитването си, ще обработим тази информация, доколкото е необходимо, за да отговорим на въпросите, които сте ни поставили.

Когато създавате Ваш личен профил на нашата интернет страница – когато пожелаете да се регистрирате като клиент в нашия онлайн магазин, ние събираме Вашите две имена, имейл адрес, телефон и адрес за контакт.

Когато закупувате стока в нашия онлайн магазин - ние обработваме допълнително следните категории лични данни: име и презиме; телефонен номер за контакт;

адрес за доставка;

желана дата и час на доставка,

ако има изразени такива

• При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Toysforhealth чрез toysforhealth.com. не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

• Поръчаните чрез сайта продукти се придружават опис и от касов бон или фактура (ако такава е поискана при приключване на поръчката).

• Доставки се извършват само до адреси на територията на Р. България. Доставка извън страната е възможна само при заплащане с кредитна или дебитна карта и при предварително съгласувана цена на доставката. Срокът за доставка на поръчките е 3 работни дни (освен в случаите, в които на страницата на самия продукт е посочен по-голям срок. Куриерските фирми, с които работим са СПИДИ и ЕКОНТ.

Права и задължения на страните

1. Тoysforhealth.com.се задължава: да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 3 работни дни; да достави в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока; При промоции е възможно срокът за доставки да бъде удължен, но не с повече от 14 работни дни. преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката); гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя.

2. Клиентът се задължава: да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес; да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки; да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, указан в информацията за доставка и плащане на стоки.

3. Право на връщане: Клиентът има право в срок не по-дълъг от 14 работни дни от получаването на доставката, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне някои или всички от получените артикули.

Отговорност

Toysforhealth чрез toysforhealth.com не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Toysforhealth чрез toysforhealth.com не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл.,но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на toysforhealth.com.

Гаранционни условия:

При наличие на фабричен дефект на артикул от категорията на детските играчки, Toysforhealth го заменя с изправен такъв, а ако няма наличен същия продукт – със сходен такъв или връща на клиента заплатената за продукта и доставката цена.

С изключение на задълженията, описани по-горе, Toysforhealth не може да бъде отговорен за директни, недиректни, специални, случайни или последващи повреди, независимо дали се базират на договор, вреда вследствие пропуск на длъжностно лице или някоя друга законна теория и дали е предположена възможността за такива повреди.

ЛИЧНИ ДАННИ и ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ В Тoysforhealth се грижим за сигурността на Вашите лични данни и сме предприели необходимите мерки. Когато събираме лични данни на нашите клиенти следваме принципа за свеждане на обработваните данни до минимум, законосъобразност, прозрачност и сигурност.

Вижте всичко за нашата политика за поверителност в раздел Защита на личните данни